علوم چهارم دبستان مبحث بدن ما 2

حجم فایل : 2.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا علوم چهارم دبستان

مبحث : بدن ما (2)
در بدن انسان دستگاه تنفس شامل مجراهای تنفسی ، شش ها ، قفسه ی سینه و ماهیچه های تنفسی است .
مجراهای تنفسی شامل بینی ، حلق ، حنجره ، نای ، نایژه ها و نایژک ها هستند.
شش ها اندام های اصلی تنفس هستند که در آن ها اکسیژن و کربن دی اکسید با خون مبادله می شوند.
نای لوله ای است که دهان و بینی را به شش ها وصل می کند. دستگاه تنفس هوایی که وارد کیسه های هوای درون شش ها می شود مقداری اکسیژن به خون می دهد و مقداری کربن دی اکسید از خون می گیرد.با نفس کشیدن که بوسیله ی حرکات قفسه ی سینه انجام می گیرد، هوای کیسه های هوایی بیرون می رود و هوای تازه به درون کیسه ها وارد می شود.
تبادل گازهای تنفسی با خون فقط در کیسه هوا انجام می شود.
جداری کیسه های هوایی و مویرگ ها از یک لایه سلول تشکیل شده است . هوا در کیسه ها در رطوبت درون کیسه حل شده، وارد خون می شود.
وقتی نفس می کشیم، هوا از راه بینی یا دهان وارد لوله ی نای می شود. هوا از نای به شاخه های باریک تر آن می رود و سپس وارد دوتا شش می شود. به این عمل دم گویند.
وقتی هوا را از بینی یا دهان خارج می کنیم، هوا از همان مسیر برمی گردد. به این عمل بازدم می گویند تعداد حرکات تنفسی انسان هنگام فعالیت ورزشی افزایش می یابد. تعداد تنفس در اشخاص بالغ 18-15 بار در دقیقه و در نوزادان و کودکان 40-24 بار در دقیقه است .
تنفس از راه بینی بهتر از دهان است چون درون بینی موهای ریز و مخاط نمناکی وجود دارد که از خون،اکسیژن را به سلول ها می رساند و کربن دی اکسید تولید شده ی آن ها را پس می گیرد و به شش ها برمی گرداند. دستگاه گردش خون شامل قلب و رگ هاست (سرخرگ ، سیاهرگ و مویرگ).
قلب تلمبه ای از جنس ماهیچه است که خون با فشار به سرتاسر بدن می فرستد.
به رگ هایی که از قلب خارج می شوند و به همه ی اندام های بدن می روند سرخرگ و به رگ های باریکی که در کنار سلول ها وجود دارند مویرگ و به رگ هایی که خون را به قلب بر می گردانند، سیاهرگ می کویند.
وقتی سلول ها غذا و اکسیژن را از سرخرگ گرفتند، مواد زاید و کربن دی اکسید خود را به سیاهرگ می دهند.
سیاهرگ ها در نزدیکی سطح بدن و زیر پوست و سرخرگ ها در داخل بدن قرار گرفته اند. دستگاه گردش خون وظیفه دستگاه گردش خون به جریان انداختن خون ، به حرکت درآوردن و رساندن مواد داخل خون (مثل غذا و اکسیژن ) به سلول هاست؛ هم چنین جمع آوری مواد دفعی از سلول ها بر عهدی است.
جریان خون همیشه یک طرفه است.
کرم خاکی نیز مانند انسان قلب دارد و در شرایط متفاوت قلبش تندتر و کندتر می تپد. خون شامل 3 قسمت است : گلبول های قرمز ،گلبول های سفید و پلاسما
مواد غذایی به صورت حل شده در پلاسما به سلول می رسند. بیش تر پلاسما شامل آب است .
گلبول های قرمز ، اکسیژن را از شش ها به سلول ها می رسانند و کربن دی اکسی...